Nieuws Wat is het verschil tussen topbelading en bodembelading?
24/09/2019

Wat is het verschil tussen topbelading en bodembelading?

Blog
Bodenbeladung

Bij TVW Fuel Trucks hebben we het vaak met onze klanten die een tankwagen willen kopen over bodembelading, maar wat is dit nu precies?

De tank van een tankwagen is meestal onderverdeeld in verschillende compartimenten, ook wel  vakken genoemd. Deze worden geladen met verschillende vloeibare brandstofproducten zoals mazout (ook gekend als stookolie of huisbrandolie, rode diesel of off road diesel), diesel, benzine, petroleum,…

Een compartiment van een tankwagen kan op 2 manieren beladen worden met product: ofwel via topbelading ofwel via bodembelading.

Topbelading

Bij topbelading gaat de chauffeur op de tank van de tankwagen staan. Vervolgens steekt hij de ladingsarm van de depotinstallatie via het mangat in het compartiment van de tankwagen. Uit veiligheid- en gezondheidsoverwegingen wordt topbelading vandaag minder toegepast dan vroeger. Zeker in de grote, erkende laaddepots in België komt bodembelading steeds vaker voor. Ook in onze buurlanden en in Europa is bodembelading in opmars. In andere werelddelen verloopt het laden meestal nog via topbelading.

Bodembelading

Foto: bodembelading met 4 API-koppelingen

De bodembelading is een optionele installatie op de tankwagen. De vloeibare brandstofproducten kunnen vanuit de installatiekast onderaan de zijkant van de vrachtwagen opgepompt worden via de API-koppeling naar het gewenste compartiment. Een bodembelading-installatie kan uitgevoerd worden met één of twee centrale koppelingen. Er kan voor elk compartiment afzonderlijk een koppeling voorzien worden. Zo treedt er geen contaminatie van producten op.

Foto: Bodemladingsinstallatie

Deze handeling kan herhaald worden voor ieder compartiment dat gekoppeld is aan de bodembeladinginstallatie. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om  2 of meerdere compartimenten gelijktijdig te beladen. Dit levert mogelijks tijdwinst kan op.

Veiligheidsmaatregelen

Naast de aansluiting voor het laden van de vloeibare brandstoffen is het ook noodzakelijk om de nodige veiligheden te voorzien.

Ademklep

Het vloeibaar product wordt  van onderuit opgepompt in een volledig afgesloten tankcompartiment. Hierdoor is het mogelijk dat restgassen die aanwezig zijn in de afgesloten tank gecomprimeerd worden. Om veiligheidsredenen wordt er bij het laden via bodembelading  bovenaan het compartiment een ademklep opengestuurd.  Op die manier kunnen de gassen gerecupereerd worden.

Voelers of Sondes

Vervolgens worden er in de tankwagencompartimenten ‘voelers’ of ‘sondes’ geïnstalleerd. Hierdoor wordt het compartiment dat gevuld wordt via bodembelading veilig en tijdig afgesloten. En dit nog vóór het maximaal toelaatbare volume bereikt wordt. Tenslotte worden er nog een dampretour leidingcircuit, een overvulbeveiligingsconnector en een aarding gemonteerd.

Top-of bodembelading

Het is belangrijk dat een klant, voor hij een tankwagen koopt, beslist of hij enkel via topbelading of ook via bodembelading wil werken. Je kan een tankwagen met enkel topbelading achteraf immers heel moeilijk of meestal zelfs niet ombouwen tot een tankwagen met bodembelading.

In de vloot van tankwagens van TVW kunnen wij zowel tankwagens met top- en bodembelading aanbieden als ook tankwagens met enkel topbelading.

Check onze voorraden zeker even op onze site!

https://www.tvw-fueltrucks.com/